Bếp Mẹ Mít - Sỉ & lẻ các loại Khô Vũng Tàu - Nem chả Bình Định

Bếp Mẹ Mít - Sỉ & lẻ các loại Khô Vũng Tàu - Nem chả Bình Định - Hotline: 0976854053

Khô Cá Đù 1 Nắng Vũng TàuNem Nướng Bình ĐịnhRam Tôm Đất Bình ĐịnhChả Cá Nha Trang

Sản Phẩm Tiêu Biểu

 Khô đù xẻ 1 nắng tẩm 1 Kg
Giá: 180.000 VNĐ
 Khô đù xẻ 1 nắng không tẩm 1 Kg
Giá: 180.000 VNĐ
Ram Tôm Đất Bình Định 1 Kg
Giá: 170.000 VNĐ
Chả cá nha trang 1 Kg
Giá: 140.000 VNĐ
Nem nướng Nha Trang 1 Kg
Giá: 160.000 VNĐ

Blog

0