Sản phẩm

khô cá,khô mực,nem chả,chả bò,chả heo,chả bình định,nem bình định,khô đù,khô cá đù,khô đù 1 nắng,khô cá mối,khô cá cơm

Sản phẩm

Nem nướng Nha Trang 1 Kg
Giá: 160.000 VNĐ
Chả cá nha trang 1 Kg
Giá: 140.000 VNĐ
Ram Tôm Đất Bình Định 1 Kg
Giá: 170.000 VNĐ
 Khô đù xẻ 1 nắng không tẩm 1 Kg
Giá: 180.000 VNĐ
 Khô đù xẻ 1 nắng tẩm 1 Kg
Giá: 180.000 VNĐ
0